Konfirmasjon


 

 

Alle er velkommen til konfirmasjonstid i kirken – både du som tror, tviler, er usikker, ikke tror, ikke har tenkt på sånt før eller er nysgjerrig. Konfirmasjon er en viktig tradisjon for mange, og det er en høytidelig og flott opplevelse for både konfirmant og familie. I konfirmasjonstiden er det rom for utforske mange viktige sider av livet sammen med andre. Som konfirmant får du lære mer om deg selv, om tro, om Gud og den verden du er en del av. Ordet konfirmasjon kan bety både «å bekrefte» og «å gjøre sterk». Et høydepunkt i konfirmasjonsgudstjenesten er når det bes en bønn for konfirmanten om Guds velsignelse over livet, det er dette som er selve konfirmasjonen. Alle mennesker er forskjellige og trenger ulike tilpasninger. Uansett funksjonsevne har du rett til en god konfirmanttid. Har du behov for individuell tilrettelegging, er det bare å ta kontakt med kirken, vi har god erfaring med tilrettelegging for konfirmanter med fysiske og psykiske utfordringer.

 

DÅP OG KONFIRMASJON
Konfirmasjonen er en påminnelse om at i dåpen sa Gud ja til å være en del av ditt liv. Er du ikke døpt og lurer på om du likevel kan blir konfirmert i kirken? Klart du kan! Hvert år døper vi flere konfirmanter i Hakadal og Nittedal, og på landsbasis over tusen. Dåpen skjer enten i en gudstjeneste eller i en egen samling etter en gudstjeneste med bare deg og familien.

KONFIRMANT I HAKADAL OG NITTEDAL
Konfirmanttiden varer hos oss fra oktober til august. Det er litt over 180 konfirmanter i Hakadal og Nittedal hvert år. Vi deler våre konfirmanter inn i:
- Søndrekonfirmant (sør i bygda, Li ungdomsskole)
- Rotneskonfirmant (midt i bygda, Nittedal ungdomsskole)
- Hakadalskonfirmant(nord i bygda, Hakadal ungdomsskole)

TO LINJER
Konfirmantopplegget er delt i to linjer: 'Leirkonfirmant' og 'Vinterkonfirmant'. Dersom du er Leirkonfirmant skjer en del av undervisningen på sommerleiren. Dersom du er Vinterkonfirmant er du ikke på leir, men har mer undervisning i løpet av vinterhalvåret. Du velger det alternativet du ønsker i påmeldingsskjemaet.

Det kreves ikke lenger inn konfirmantavgift. Undervisningen er gratis.
Pris for konfirmantleir er kr 3000,-

 

Felles for ALLE konfirmanter, om du er leirkonfirmant eller vinterkonfirmant er:

UNDERVISNINGSGRUPPER
Konfirmantene deltar i undervisningsgrupper som samles 1 time, annenhver uke fra november til mai. Undervisningen foregår tre steder: Nittedal Kirkestue, Rotnes kirke og Hakadal kirkestue. De er stort sett lagt opp slik at man kan gå rett fra skolen til konfirmantundervisningen. 

KOR ELLER VANLIG UNDERVISNING?
Er du glad i å synge? Du kan velge å ha en del av konfirmant-opplegget knyttet til koret SoulTeens i stedet for undervisningsgruppene. Du velger det alternativet du ønsker underveis i konfirmasjonstiden.

GUDSTJENESTER
Alle konfirmanter skal ha deltatt på minimum 8 gudstjenester i løpet av konfirmantåret. Flere av disse er allerede en del av det obligatoriske opplegget; presentasjonsgudstjeneste, samtalegudstjeneste, 2 ungdomsgudstjenester (fredag kveld) og konfirmasjonsgudstjenesten.

 

OPPSTART AV KONFIRMANTÅRET

Konfirmantåret begynner i oktober, datoer kommer når høsten nærmer seg!

PRESENTASJONSGUDSTJENESTE
I starten av konfirmantåret deltar konfirmantene på en presentasjonsgudstjeneste i den kirken de hører til (Nittedal, Rotnes og Hakadal). Under denne gudstjenesten blir de presentert for menigheten og får en Bibel i gave. Her er det ekstra hyggelig at foresatte og søsken også er med.

FORELDREMØTE
Før oppstart av konfirmantåret inviteres foresatte til et foreldremøte der det blir gitt informasjon om konfirmantopplegget og fordeling på undervisningsgrupper og konfirmasjonsgudstjenester. Dere får beskjed i forkant om når og hvor foreldremøtet er.

KONFIRMANT KICK OFF
Den første samlingen for alle konfirmantene er en felles Kick off i Rotnes kirke, der konfirmantene blir kjent med lederne gjennom ulike aktiviteter og får krysset av sin første gudstjeneste som konfirmant.

 

KONFIRMANTLEIR

Leirkonfirmantene er fordelt på to leirer på Gulsrud leirsted:
https://gulsrudbooking.no/steder/gulsrud/

Leir 1 er Hakadalskonfirmantene + halve Søndrekonfirmantene – og leir 2 er Rotneskonfirmantene + halve Søndrekonfirmantene.

Gulsrud leirsted har en fantastisk flott beliggenhet ved Tyrifjorden. Det gjør at vi har gode bademuligheter og kanopadling. Vi har egen kiosk på stedet, da det er langt til nærmeste butikk. Det er mye program på leir, men vi sørger for å ha en god pause midt på dagen. I pausen blir det blant annet også arrangert fotball og vollyballkamper for de som vil.

I tillegg til flere ansatte som reiser, har vi også med oss en kjempe flott ledergjeng med helt ferske ledere, ungdommer og unge voksne som har vært med som ledere i mange år. Disse bruker av sin fritid for å gjøre leiren til et minne for livet for våre konfirmanter. En av deres viktigste oppgaver er å være gruppeledere for en gruppe konfirmanter. De spiser sammen i gruppene, har aktiviteter knyttet til undervisning, lagkonkurranser og lager underholdning. Vi avslutter hver kveld med en rolig samling med litt musikk, en andakt og lystenning. Vi kaller denne samlingen for Singdown. Før konfirmantene legger seg, kommer gruppelederen inn på rommet til sine konfirmanter for å snakke om dagen som har gått og det som ellers skulle ligge dem på hjertet.

Å være på konfirmantleir er en helt spesiell opplevelse!

2024 konfirmanter drar på leir disse datoene:
Leir 1: 26. – 30. juni 2024
Leir 2: 7. – 11. august 2024

(Dato for konfirmantleir i 2025 kommer senere!)

 

KONFIRMASJON

I påmeldingen kan man velge ønsket dag for konfirmasjonen. Dato og tidspunkt for konfirmasjonen vil komme på foreldremøtet ved starten av konfirmanttiden. Datoene for konfirmasjon i de ulike kirkene våre for de kommende årene finner dere nedenfor.

FREMTIDIGE KONFIRMASJONSDATOER

  Siste helg i august i Nittedal kirke - Søndrekonfirmanter Første helg i september i Hakadal kirke - Hakadalkonfirmanter Andre  helg i september i Rotnes kirke- Rotneskonfirmanter Årskull
2024 24./25. august 31. august/01. september 07./08. setpember 2009
2025 30./31. august 6./7. september 13./14. september 2010
2026 29./30. august 5./6. september 12./13. september 2011
2027 28./29. august 4./5. september 11./12. september 2012
2028 26./27. august 2./3. september 9./10. september 2013

 

KONTAKTINFORMASJON


Kateketvikar
Erlend Børresen
92219546
Send e-post

Prest
Einar Andreas Weider
92287491
Send e-post

Sokneprest
Eivind Ørum
97534440
Send e-post