Rotnes konfirmant


Det er fortsatt mulig å registrere deltagelse på gudstjenester og Pluss-kvelder her:

Gudstjenesteregistrering

 


Viktig informasjon om konfirmasjon 2020

 

Oppstart undervisingen i Rotnes kirke 2020-2021 (Undervisningsgruppen blir delt ut på foreldremøtet) gruppe 1: 03. nov  kl. 13.35-14.35
gruppe 2: 10. nov kl. 13.35-14.35

15. oktober kl. 19.00  foreldremøte i Rotnes kirke 
På foreldremøtet blir det rom for å stille de spørsmål dere måtte ha, dere får utdelt en semesterplan for konfirmantåret og undervisningsgruppe. 
 
18. oktober kl. 11.00 presentasjonsgudstjeneste i Rotnes kirke 
 
Vinterlinjen har undervisning i mars de ukene det ikke er ordinær undervisning. 
 
Konfirmasjonshelg i 2021  
Rotnes-konfirmanter: 11./12.september

Semesterplan
Semesterplan for Rotneskonfirmanter

Informasjon som har blitt sendt på mail:

Referat fra foreldremøte i Rotnes kirke 15.10.2020

Tilbake