Rotnes konfirmant


Konfirmasjon Rotnes 2024

Konfirmantåret starter med KickOff 27.oktober 2023 kl 19:00.

Gruppeundervisning foregår annenhver tirsdag kl 14:30-15:30 i Rotnes kirke
Gruppe 1 møtes i oddetallsuker, men har som unntak første undervisningstime i uke 44: tirsdag 31.okt  (Det er ingen uindervisning i uke 45)
Gruppe 2 møtes i partallsuker, og har første undervisning i uke 46: tirsdag 14.nov 
 

______________________________________

Fasteaksjonen tirsdag 19.mars kl 16:00-18:00

 

Tirsdag 19.mars gjennomfører vi aksjonen «Håp i en dråpe vann» i stedet for vanlig konfirmantundervisning. I konfirmantundervisningen lærer vi om menneskeverd, om urettferdighet i verden og om hvor viktig det er at vi bryr oss. Men i stedet for å bare snakke om det, har det blitt en fin tradisjon at konfirmantene hvert år gjør noe konkret for å hjelpe de som har det vanskeligst. De går rundt med bøsser og samler inn penger til verdens fattigste. Vi kaller det «Fasteaksjonen» fordi det skjer i fastetiden. Denne aksjonen er landsdekkende i regi av Kirkens Nødhjelp. I fjor samlet konfirmantene i bygda inn 107 000 kr. Kirkens Nødhjelp anslår at for ca.300,- kr kan man skaffe tilgang til rent drikkevann til én person i de landene som har det vanskeligst. Det betyr at fjorårets konfirmanter bidro med rent vann til over 350 personer – Det er en hel landsby!

Derfor er akkurat denne konfirmantsamlingen ekstra viktig å prioritere. Det er også veldig fint om foresatte stiller opp og kjører sine konfirmanter fra kirken til den roden de får utdelt, og henter dem og kjører dem tilbake når de er ferdige.

Konfirmantene møter i Rotnes kirke kl 16:00 og er ferdige ca kl 18:00

________________________________________________________________
 

 

Se hele semesterplanen her:

SEMESTERPLAN 2023 - 2024

 


Undervisningsansvarlig: Prest Einar Weider, tlf 92287491, epost: einar.weider@nittedal.kirken.no

 

 

Tilbake