Søndre/Nittedals konfirmant


Konfirmasjon Søndre 2024

Undervisning i Nittedal kirkestue

Gruppe 1 mandager: 15:00 - 16:00 
Gruppe 2 mandags kvelder: 19:00 - 20.00
Gruppe 3 tirsdager: 14:00 - 15:00

SEMESTERPLAN 2023 - 2024

Tilbake