Søndre/Nittedals konfirmant


 
Undervinsing i Nittedal kirkestue 
Gruppe 1 mandager: 15:00 - 16:15 
Gruppe 2 tirsdager: 14:00 - 15:15
Gruppe 3 tirsdager: 15:15 - 16:30 

Vinterlinjen starter opp med undervisning i Rotnes kirke imars de ukene det ikke er ordinær undervisning.  

Semesterplaner
Semesterplan for Søndre-konfirmanter >>

 

Konfirmasjonshelger i 2020  
Søndre-konfirmanter: 29./30.august

 

Tilbake