Søndre/Nittedals konfirmant


 

Oppstart undervisning (gruppene blir delt ut på foreldremøtet) 
gruppe 1: 02. nov  kl. 15.00-16.00
gruppe 2: 03. nov kl. 14.00-15.00
gruppe 3: 03. nov kl. 15.00-16.00

 
Undervinsing i Nittedal kirkestue 
Gruppe 1 mandager: 15:00 - 16:00 
Gruppe 2 tirsdager: 14:00 - 15:00
Gruppe 3 tirsdager: 15:00 - 16:00

Vinterlinjen starter opp med undervisning i Rotnes kirke imars de ukene det ikke er ordinær undervisning.  

15. oktober kl. 19.00  foreldremøte i Nittedal kirke 

På foreldremøtet blir det rom for å stille de spørsmål dere måtte ha, dere får utdelt en semesterplan for konfirmantåret og undervisningsgruppe. 

18. eller 25. oktober kl. 11.00 presentasjonsgudstjeneste i Nittedal kirke (konfirmatnene blir delt i to grupper 18. eller 25. oktber). 

Konfirmasjonshelger i 2021  
Søndre-konfirmanter: 28./29.august

 

Semesterplan
Semesterplan for Nittedalskonfirmanter

Informasjon som har blitt sendt ut på mail: 

Referat fra foreldremøte i Nittedal kirke 15.10.2020

Tilbake