Konfirmasjon


COVID-19 

INFO OM GJENNOMFØRING AV KONFIRMANTÅRET 2020

Her er oppdatert informasjon ang. hvordan resten av konfirmantåret vil bli gjennomført. 

Konfirmantleir 
Ang. konfirmantleir ser vi at som følge av de begrensningene myndighetene har satt, må vi dessverre avlyse konfirmantleiren. Men så fremt gjenåpningen forløper som regjeringen har forespeilet vil det være mulig å gjennomføre en bo hjemme leir med base i Rotnes kirke de samme dagene som konfirmantleiren var planlagt. Vi har startet planleggingen av det og er i dialog med de instanser som skal godkjenne dette. Bo hjemme leir vil bli gjennomført med det forbehold om at det er tillat. Vi tror dette alternativet vil være et godt alternativ og at vi fortsatt kan lage er fint og spennende opplegg her i Nittedal. På grunn av tapt undervisnings tid ønsker vi at de som er på vinterlinjen deltar på dette opplegget. Datoene for bo hjemme leir er: 25. til 28. jun. (Hakadal og Søndre) eller 9. til 12. aug. (Rotnes og Søndre) Vi har ikke fått full oversikt over kostnadene med bo hjemme leiren enda, men den vil bli en del billigere enn den planlagte leiren og vi kommer derfor innen 15. juni til betale tilbake det overskytende beløpet til de som alt har betalt for konfirmantleiren.

Konfirmasjonsgudstjenester 
Det er fortsatt tidlig å si hvordan konfirmasjonsgudstjenesten vil bli gjennomført da vi ikke nå kan vite hva som vil være tillat med tanke på hvor mange mennesker vi kan samle i kirkene. Vi planlegger med at konfirmasjonene gjennomføres, men det er sannsynlig at det blir med et begrenset antall personer i kirken. Det kan hende at vi må dele konfirmantene opp i mindre grupper til noen litt kortere seremonier. Dere kan planlegge med at konfirmasjonen blir samme dag som planlagt, men at klokkeslettet evt. kan bli flyttet noen minutter frem eller tilbake. Vi vil legge stor vekt på at konfirmasjonsgudstjenesten skal bære preg av fest og høytid. 

Gudstjenester 
Det er ikke mulig for konfirmantene å komme på gudstjeneste i tiden fremover, men vi legger ut gudstjenester på facebook hver uke som konfirmantene kan se på og registrere som de har gjort tidligere. 
Her er link til facebooksiden vår: https://www.facebook.com/Nittedal-og-Hakadal-menighet-184446881610/ 
Her er link til registreringsskjema: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5WdKUTaCkNV6-NbEXc7cKdtFFBxtgEw7I1kxDjLnMrL7osA/viewform 

Har dere spørsmål er det bare å ta kontakt med konfirmantansvarlig Fredrik Røste på mail fredrik.roste@nittedal.kirken.no 


Påmelding for konfirmasjon 2021 kan gjøres her >>

Konfirmasjon er en viktig tradisjon for mange, og det er en høytidelig og flott opplevelse for både konfirmant og familie. Mange er også opptatt av spørsmål om Gud, om tro, om meningen med livet og lignende store tema. Konfirmanttiden gir en fin mulighet til å lære en del om dette, og være med i et miljø der det går an å spørre og snakke om ting du er opptatt av. Konfirmanttiden kalles egentlig ”dåpsopplæring”, fordi det er undervisning om den kristne tro du ble døpt til. Selve konfirmasjonen er en forbønnshandling på konfirmasjonsgudstjenesten. Alle er velkomne til å konfirmeres uansett funksjonsevne, vi har god erfaring med tilrettelegging for konfirmanter med fysiske og psykiske utfordringer. Konfirmanttiden varer fra oktober til august.

TO LINJER
Konfirmantopplegget er delt i to linjer: 'Leirkonfirmant' og 'Vinterkonfirmant'. Dersom du er Leirkonfirmant skjer en del av undervisningen på sommerleiren. Dersom du er Vinterkonfirmant er du ikke på leir, men har mer undervisning i løpet av vinterhalvåret. Du velger det alternativet du ønsker på påmeldingsskjemaet.

KOR ELLER VANLIG UNDERVISNING
Er du glad i å synge? Du kan velge å ha en del av konfirmant-opplegget knyttet til koret SoulTeens i stedet for en del av den vanlige konfirmantundervisning. Du velger det alternativet du ønsker underveis i konfirmasjonstiden.

PRIS
Det kreves ikke lenger inn konfirmantavgift. Undervisningen er gratis.
Pris for konfirmantleir er kr 2800,-

DÅP OG KONFIRMASJON
Alle som er døpt kan bli konfirmert. Hvis du vil være konfirmant men ikke er døpt, kan du bli med på konfirmantopplegget og så bli døpt i løpet av konfirmanttiden. Det skjer enten i en gudstjeneste eller i en egen samling etter en gudstjeneste med bare deg og familien.

FORELDREMØTE
Ved oppstart av konfirmantåret inviteres foresatte til et foreldremøte der det blir gitt informasjon om konfirmantopplegget og fordeling på undervisningsgrupper og konfirmasjonsgudstjenester.

KICK OFF
Den første samlingen for alle konfirmantene er en felles Kick off samling i Rotnes kirke, der konfirmantene blir kjent med lederne og har et spennende introduksjonsopplegg.

PRESENTASJONSGUDSTJENESTE
I starten av konfirmantåret deltar konfirmantene på en presentasjonsgudstjeneste i den kirken de hører til (Nittedal, Rotnes og Hakadal). Under denne gudstjenesten blir de presentert for menigheten og får en Bibel i gave.

UNDERVISNINGSGRUPPER
Konfirmantene deltar i undervisningsgrupper som samles annenhver uke fra november til mai. Undervisningen foregår tre steder: Nittedal Kirkestue, Rotnes kirke og Hakadal kirkestue.

GUDSTJENESTER
Som en del av konfirmantundervisningen skal konfirmantene delta på minst 5 gudstjenester, i tillegg til presentasjonsgudstjenesten og konfirmasjonsgudstjenesten. Samlinger på Pluss (Singdown/SOUL) teller også som gudstjenester.

KONFIRMANTLEIR
Leirkonfirmantene er fordelt på to leirer på Gulsrud leirsted. Konfirmantleirene foregår i skolens sommerferie.

KONFIRMASJON
Konfirmantene fordeles på flere gudstjenester. Fordeling informeres om på foreldremøtet ved starten av konfirmanttiden.

KONTAKTINFORMASJON


Kateket
Fredrik Røste
47487206
Send e-post

Prest
Einar Andreas Weider
92287491
Send e-post

Sokneprest
Eivind Ørum
97534440
Send e-post

 

FREMTIDIGE KONFIRMASJONSDATOER

  Siste helg i august i Nittedal kirke - Søndrekonfirmanter Første helg i september i Hakadal kirke - Hakadalkonfirmanter Andre  helg i september i Rotnes kirke- Rotneskonfirmanter
2020 29./30. august 5./6. september 12./13. september
2021 28./29. august 4./5. september 11./12. september
2022 27./28. august 3./4. september 10./11. september