Bli frivillig medarbeider


Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått,  som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. (1 Pet 4,10)  

 

Dette forteller oss noe grunnleggende om hva en menighet er. Sammen forvalter vi "Guds mangfoldige nåde". Derfor har Gud utrustet oss alle med ulike evner og nådegaver som han har ment at vi skal bruke i menighetsfellesskapet. 

Det er mange frivillige medarbeidere i Nittedal og Hakadal menighet. De er involvert i små og store oppgaver på en rekke ulike områder. Det å være med som frivillig i menighetens arbeid trenger ikke bety at du bruker all din tid på dette. Kanskje du har lyst til å være kirkevert eller tekstleser ved gudstjeneste en gang i blant, eller kanskje du vil involvere deg i arbeidet for barn og ungdom, eller ha oppgaver i kor-sammenheng, ta deg av praktiske utfordringer eller gjøre dugnadsarbeid når det trengs, stille opp med kaffe og bakst til arrangementer der en kaffestund er viktig for fellesskapet, eller kanskje er du en pioner som brenner for å sette igang helt nytt arbeid i menighetene. Her er det plass til deg og behov for deg som medarbeider, med dine evner og din utrustning. 

Kontaktinformasjon for Kirkekontoret

Kontaktpersoner for aktiviteter og grupper

For barn og ungdom
Det skjer mye arbeid for barn, "tweens" og ungdom i menighetene våre. Alt dette arbeidet er samlet under det som kalles InTro -trosopplæring i Nittedal og Hakadal menigheter. På disse feltene er det alltid behov for mange frivillige medarbeidere, både til praktiske oppgaver, til ulike typer lederroller, til forkynnelse og undervisning og til kreative aktiviter som sang, dramatisering, dans, musikk osv.

Les mer om hver enkelt aktivitet knyttet til InTro her

Tilbake