Supertirsdag


Supertirsdag er et tilbud tilrettelagt for barn og barnefamilier i Hakadal og Nittedal sokn, og foregår i Rotnes kirke tirsdager kl.17:00 - 18:30 i oddetallsuker.

Supertirsdag starter opp igjen 27. august 2024 - God Sommer!

Familier med barn i alle aldre samles til felles måltid, og deretter er det aktiviteter tilpasset ulike aldre og interesser. Vi har følgende grupper:

Knøttesang ( 1 - 5 -åringer )
Agentklubb ( 1. - 4. klasse )
Frilek på barnerommet

Det blir servert en enkel middag fra kl.17:00. Arrangementet er ferdig kl.18:30 med felles kveldsavslutning med sang og lystenning i kirkerommet.

Alle barn som deltar meldes inn (registrere navn, adresse og fødselsdato på et skjema) og betaler 50,- pr halvår. For å gjøre påmelding til hver middag enkelt, har vi innført bruk av Spond. Det er en app hvor invitasjoner til Supertirsdag dukker opp, og dere takker ja eller nei. Alle medlemmene i familien må registreres for seg, så antallet porsjoner blir riktig. Her er lenke til Spond: 

https://spond.com/landing/group/XANJW

Dersom linken ikke virker er dette gruppekoden: XANJW

PS: Er det vanskelig å komme i gang med Spond, så hjelper vi dere gjerne. 

Voksne betaler 40,-  pr. gang. Summen vippses til #774165, eller betales kontant.

Tilbudet er åpent for alle, og innmelding skjer kontinuerlig.

Velkommen!

 

For mer informasjon ta kontakt med menighetspedagog Nancy på e-post: Nancy.Hansen@nittedal.kirken.no.

Tilbake