Supertirsdag


På grunn av corona-pandemien har vi måttet sette dette arrangementet på vent. MEN MiniSoul er i gang igjen. Dette er et kor for 4-10-åringer , som pleier å ha øvelse i tilknytning til Supertirsdag. I denne perioden øver MiniSoul annenhver tirsdag kl. 17.00-17.45, og vi har ingen matservering. 

 

Supertirsdag er et tilbud tilrettelagt for barn og barnefamilier i Nittedal og Hakadal sokn. Det foregår i Rotnes kirke tirsdager i oddetallsuker.

 

Familier med barn i alle aldre samles til felles måltid, og deretter er det aktiviteter tilpasset ulike aldre og interesser. Vi har følgende grupper:

Knøttesang ( 1-3 - åringer )
MiniSoul ( kor 4 år - 4. klasse )
Legoklubb ( ca. 5 år - 4.klasse )
Frilek på barnerommet

Det blir servert en enkel middag fra kl. 17-17.30. Arrangementet er ferdig 18.30. De siste ti minuttene er det felles kveldsavslutning med sang og lystenning i kirkerommet.

Alle barn som deltar meldes inn (registrere navn, adresse og fødselsdato på et skjema) og betaler 50,- pr halvår. Vi kan på bakgrunn av denne kontingenten søke støtte fra Søndagsskoleforbundet og kommunen til driften.

Voksne betaler 40,-  pr. gang. Summen vippses, eller betales kontant

Tilbudet er åpent for alle, og innmelding skjer kontinuerlig.

 

Tilbake