Nittedal kirke 150år


Jubileumsgudstjeneste 17.november

 

Søndag 17.november kl.11:00
JUBILEUMSGUDSTJENESTE NITTEDAL KIRKE 150 ÅR

Høymesse med dåp og nattverd – 23.søndag i treenighetstiden Biskop Atle Sommerfeldt deltar. Festgudstjeneste.
Blåserkvartett og eget jubileumskor deltar under ledelse av Marthe Aa og Tonhild Kråkenes. Hilsen ved Nittedal kommunes ordfører.

KIRKEKAFFE - FESTSAMVÆR
I Nittedal kirkestue rett etter gudstjenesten
Bevertning, hilsener og program
Jubileumsforedrag ved Erling Birkedal (førsteamanuensis og prosjektleder ved MF) «Kirke og folk i bevegelse. Refleksjoner ved kirkejubileet i Nittedal»

 

Hele jubileumsprogrammet:

JUBILEUMSUKE - UKE 46

Tirsdag 12.november kl.17:00
Middag med mer i Nittedal kirkestue

Store og små hygger seg med god mat og prat – og med en innledning til måltidet som gir en smak av kirkejubileum! (Husk sms påmelding til G.Mugaas tlf 41105824).


Tirsdag 12.november kl.19:00
LYSMESSE-KONSERT I NITTEDAL KIRKE
FRØYDIS GRORUD OG TRUDE KRISTIN KLÆBOE

En liten duo med et hav av musikalsk mangfold. Frøydis Grorud på saksofon og fløyte, er kjent gjennom sine salme- og jazzplater i tillegg til å være frontfigur i «Beat for Beat bandet» på NRK i 20 år. Trude Kristin Klæboe er vokalist og pianist med inderlighet i både stemme og spill og svært personlige arrangementer. Kantor Tonhild Kråkenes vil bidra på orgel.
(Billettpris kr.200)


Torsdag 14.november kl.19:00
JUBILEUMSKONSERT I NITTEDAL KIRKE

«Musikken i kirken gjennom tidene» Nittedal kirke i samarbeid med elever og lærere i Nittedal kulturskole. Gruppe fra Nittedal Gospelkor deltar.
(Billettpris kr.150 / 100)

 

Tidligere:


Tirsdag 8.oktober kl.19:00 - Temamøte i Nittedal kirkestue
«Hvorfor ny kirke i 1869»

Foredrag ved Tom Christophersen fra Nittedal Historielag; «Fra middelalderens steinkirke til modernismens trekirke. Hvorfor ble den gamle Olavskirken revet og erstattet med en stor trekirke? Hva var drivkrefter og omstendigheter rundt rivning og gjenoppbygging av Nittedal kirke for 150 år siden?»
Det blir salg av kaffe og kaker ved Kirkestuas venner.
Innlegg ved Erik Aaraas: «Kirken og kirkelivet under andre verdenskrig»
Arr: Nittedal Menighetsråd og Nittedal Historielag. Vertskap Kirkestuas Venner. Y’smen har lagt sitt oktobermøte hit.

Her kan du lese foredragene:
Foredrag ved Tom Christophersen "Fra gammel til ny kirke i Nittedal" >>
Foredrag ved Erik Aaraas "Kirke og kristenliv under krigen" >>


Tirsdag 22.oktober kl.19:00 - Temamøte i Nittedal kirke
«Nittedal kirkes arkitektur og inventar»

I forbindelse med Nittedal kirkes 150-års jubileum holder professor emeritus Reidar Hvalvik et foredrag om kirken – i kirken. Foredraget vil for det første ta for seg kirkens arkitektur og se hvordan utformingen av kirken er preget av den nygotiske stilen som gjorde seg gjeldende på siste halvdel av 1800-tallet. For det andre vil det være fokus på kirkens inventar.
Av særlig interesse er de to altertavlene: Den ene – som i dag henger nede i skipet – er fra 1600-tallet, dekorert med fire billedfelter, men hva forestiller de og hvorfor er disse motivene valgt? Den nåværende altertavlen er fra 1897 og representerer en type motiv som var populært på denne tiden. Foredragsholderen vil vise hvordan motivet også er representert i flere norske og danske kirker og se på kunstnerne som står bak. Dessuten skal vi se nærmere på deler av gammelt inventar som har ligget på loftet i bårehuset. Hva slags inventer dreier det seg om og hvordan har det sett ut da det ble laget på 1600- og 1700-tallet? Det skal vi få svaret på førstkommende tirsdag.
Arr: Nittedal menighetsråd ved Jubileumskomiteen.


Detalj fra kirkeinventar fra 1600-tallet.


Fredag 25.oktober kl.13:00 - Lunsjkonsert i Nittedal bibliotek
Lærerne i kulturskolen presenterer bl.a. musikalske smakebiter fra Nittedal kirkes 150 års jubileum som finner sted uke 46.


Tirsdag 29.oktober kl.10:30 - Fortellerstund i Nittedal bibliotek
Fortellerstund for små og store ved prest Einar Weider.


UKE 44 - UTSTILLING I NITTEDAL BIBLIOTEK
I bibliotekets lokaler i Kulturverket Flammen finner vi denne uka (29.okt - 3.nov) en utstilling med artefakter, foto og historier som angår Nittedal kirke.


 

Nittedal menighetsråd/Jubileumskomiteen samarbeider med Nittedal bibliotek, Nittedal historielag, Kirkestuas venner og kirkestab om arrangementene.

Tilbake