Ledig stilling


Gravplassarbeider engasjement mai - september 100% stilling

 

Nittedal kommune med ca. 23.500 innbyggere har en attraktiv beliggenhet i umiddelbar nærhet til både natur og storby. Positiv nærings- og boligutvikling betyr en ny giv for kommunen som har et aktivt kultur- og musikkliv der også kirken spiller en viktig rolle. Kort vei og gode kommunikasjoner til Oslo.


Det er to gravplasser i kommunen, Hakadal kirkegård og Nittedal kirkegård, og to fast ansatte gravplassarbeidere. Nittedal kirkelige fellesråd har ansvaret for forvaltning og drift av gravplassene. Fellesrådet er også arbeidsgiver for 18 andre kirkelig tilsatte.


I sommerhalvåret tilsetter vi ekstrahjelp og søker derfor etter
Gravplassarbeider engasjement mai - september 100 % stilling


Gravplassarbeider inngår i team med den øvrige kirkelige betjening og har sitt arbeidssted primært knyttet til gravplassen ved Nittedal kirke, men arbeider noe også i Hakadal.


Hovedoppgaver
• Stell av grøntanlegg, inklusiv vanning og stell av graver
• Øvrig sommervedlikehold av gravplassen
• Bistå med praktisk tilrettelegging ved begravelser og urnenedsettelser.
• Enkelt vedlikeholdsarbeid på bygninger, inventar og utstyr
• Sørge for at gravplassen er velstelt og ryddig som et godt sted for ro og ettertanke.
• Bidra til at gravplassen blir et sted som oppleves som serviceorientert i forhold til besøkende


Kvalifikasjoner
• Erfaring fra stell av grøntanlegg eller annet praktisk arbeid er ønskelig
• Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig


Personlige egenskaper
• Gode samarbeidsevner
• Evne til å arbeide selvstendig og ta initiativ
• Arbeidsom, nøyaktig, serviceinnstilt og strukturert
• Personlig egnethet vil bli vektlagt


Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende regulativ og tariffavtaler. Pensjonsordning gjennom KLP.

For flere opplysninger om stillingen kontakt kirkeverge Torfinn Bø, 920 69866 eller Merete Strandberg 920 57415.


Alle må søke elektronisk via www.kirkejobb.no
Søknadsfrist: 31.mars 2020

 

 

Tilbake