Alle rettigheter 2020 Nittedal kirkelige fellesråd

Trosopplæringsutvalget


Trosopplæringsutvalget er nedsatt av menighetsrådene i Nittedal og Hakadal menigheter. Utvalget fungerer som ei ressursgruppe for trosopplæringsleder og jobber med videreutvikling og kvalitetssikring av trosopplæringen, i tråd med Plan for trosopplæring for Nittedal og Hakadal menigheter. 
 

 

Ta gjerne kontakt dersom du har innspill og ideer til utvalgets arbeid: intro@nittedal.kirken.no
 

For perioden 2012-2016 består trosopplæringsutvalget av følgende medlemmer:
 

Fra Nittedal menighet:      Grete Mugaas (leder), Anders Helset Eriksen , Christian Karud-Lund og Einar A.Weider.
Fra Hakadal menighet:     Jorunn Selnes og Torbjørn Olsen.
Kateket: Dag Jonassen
Kateket 2: Silje Foss
Menighetspedagog:           Gunn-Jorun Roset Sunde (sekretær for utvalget).

Se Plan for trosopplæring her

Tilbake