Alle rettigheter 2020 Nittedal kirkelige fellesråd

Supertirsdag


Supertirsdag er et tilbud tilrettelagt for barn og barnefamilier i Nittedal og Hakadal sokn. Det vil foregå i Rotnes kirke tirsdager i oddetallsuker.

 

Familier med barn i ulike aldre samles til felles måltid, og deretter er det aktiviteter tilpasset ulike aldre og interesser. Vi har følgende grupper:

Knøttesang ( 1-3 - åringer )
MiniSoul ( kor 4 år - 4. klasse )
Legoklubb ( ca. 5 år - 4.klasse )

Det blir servert en enkel middag fra kl. 17-17.30. Arrangementet er ferdig 18.30.

Alle barn som deltar meldes inn (Registrere navn, adresse og fødselsdato) og betaler 50,- pr halvår. Vi kan på bakgrunn av disse søke støtte fra ulike hold til driften.

Voksne betaler 40,-  pr. gang. Summen kan gjerne vippses eller betales kontant

Tilbudet er åpent for alle, og innmelding skjer kontinuerlig.

Tilbake