Alle rettigheter 2020 Nittedal kirkelige fellesråd

Diakoniutvalget


 

Diakoniutvalget består av:

Agnete S. Gade (leder og representant fra Nittedal MR)
Gunvor Mørck
Grete Svegården (representant for Hakadal MR).
Inger-Johanne Kjuul
Elisabeth Eriksen
Randi Marie Vilberg soknediakon
Diakoniutvalget drøfter og planlegger arbeidsmetoder og satsninger for kommende år, som nedfelles i lokal diakoniplan etter gjeldende plan for diakoni fra Kirkerådet. Diakoniutvalget gjennomfører ulike tiltak ut fra diakoniplanen og er et viktig faglig forum for soknediakonen.

Tilbake