Alle rettigheter 2020 Nittedal kirkelige fellesråd

Tilrettelagt gudstjeneste


Det holdes tilrettelagte gudstjenester for hele prostiet i Fjellhamar kirke fire ganger i året, samt 1 i Øvre Rælingen kirke.

 

Dette er en gudstjeneste for alle - spesielt tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming.

Møtested kirken - gudstjeneste

Syng med oss - kor

Lørdagskafé

Prostiet har også lørdagskafé og et kor spesielt tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming

Tilbake