Møtested Kirken


Alle gudstjenester og trosopplæringstiltak i Nittedal og Hakadal menigheter er åpne for alle. I tillegg ønsker vi velkommen til noen særlige tiltak spesielt tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

 

 

Møtested Kirken er en kveldsgudstjeneste, åpen for alle og spesielt tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Fem onsdager i året, kl. 18:30. Gudstjenesten er et samarbeid mellom menigheter i
Nedre Romerike prosti. Syng med oss-koret og korpset Vasshjulet Tut & Blæs deltar. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe. Velkommen til å bli med i vårt fellesskap!

Våren 2020:
29/1 - Øvre Rælingen kirke
15/4 - Øvre Rælingen kirke
27/5 - Rotnes kirke

Kontaktperson: Diakonvikar Åshild S. Storheim; e-post aashild.storheim@nittedal.kirken.no/ mob. 474 78 233

Syng med oss - koret øver i Øvre Rælingen kirke på mandager kl.17:15

Lørdagskafé arrangeres en lørdag i måneden i Fjellhamar kirke kl.12:00 - 14:00 

Kontakt prest Elisabeth Kristiansen på elisabeth.kristiansen@ralingen.kirken.no/ Mob. 957 60 715

 

 

Tilbake