Dåp


Informasjon angående dåp i koronatider.

 

Når det gjelder dåp oppfordrer vi til at dåpsforeldre tar kontakt med kirkekontor eller prest for å få en ny avtale for dåp når situasjonen har bedret seg. Hvis det allikevel ønskes gjennomført dåp nå – vil dette skje som separate handlinger (da gudstjenester jo er avlyst) og med de strenge restriksjoner som situasjonen krever. For dere som har meldt på dåp vil prest være i kontakt og avtale i forbindelse med oppsatt dåpsorientering. Vi i den lokale kirke ønsker og forsikrer at alle skal få dåp – men i de fleste tilfeller vil det trolig være best at dåpen gjennomføres når forholdene ligger til rette for det. Det gjelder å ta hensyn til alle involverte, i familien, unge og gamle som gjerne vil reise/komme og ta del i trygge rammer – så vel som til de kirkelige ansatte.

Tilbake