Regnbuemesse


Lørdag 15. juni kl.12:30 i Rotnes kirke.

Denne gudstjenesten feires i forbindelse med Pride-markeringen i Nittedal. Det er prest Einar Weider og kateket Silje Foss som leder messen.

Regnbuemesse setter fokus på at alle mennesker er skapt i Guds bilde, og at alle er dyrebare i Guds øyne. Disse perspektivene løftes frem i liturgiledd, bønner og preken. Det handler spesielt om å vise støtte til de som opplever utenforskap og fordømmelse på grunn av sin legning eller kjønnsidentitet.

Feiring av Regnbuemesse på Rotnes sier også noe viktig om kirkens lokale rolle i arbeidet for likeverd, mangfold og inkludering.

Det er en del vanskelige spørsmål knyttet til dette, og ulike meninger. Når vi har valgt å arrangere Regnbuemesse, er det imidlertid ikke som et «debattinnlegg», men som en feiring av nettopp livsglede og mangfold.

Velkommen til Regnbuemesse i Rotnes kirke lørdag 15. juni kl.12:30.

Hele programmet for dagen finner du her >>

Tilbake