LEDIG STILLING: Diakon i 60 % fast stilling


Søknadsfrist 26. november. Hos oss vil du arbeide med å fremme medmenneskelig omsorg og fellesskapsbyggende arbeid, og er den tjenesten som i særlig grad er rettet mot mennesker i nød. Nåværende diakon går ned i stillingsprosent og vil være en nær kollega og sparringspartner.

Sammen med nåværende diakon (40 %) vil arbeidsoppgaver være

 • Lede og utvikle menighetens diakonitjeneste, med spesiell vekt på å legge til rette for og å fremme medmenneskelig omsorg og fellesskapsbyggende arbeid i henhold til
 • Den norske kirkes ordninger
 • Videreutvikle og gjennomføre lokal diakoniplan sammen med diakoniutvalg og stab i henhold til sentral Plan for diakoni.
 • Lede/sekretær for diakoniutvalget, samt samarbeid med stab 
 • Rekruttering, oppfølging og samarbeid med frivillige medarbeidere
 • Sorgarbeid, oppfølging av etterlatte
 • Besøkstjeneste og annen frivillig innsats
 • Samtale/sjelesorg og tilstedeværelse for mennesker i sårbare situasjoner
 • Være kontaktperson, og lede/bidra inn mot formiddagstreff og andre fellesskapsbyggende tiltak.
 • Utvikle diakonalt inkluderingsarbeid
 • Delta i planlegging og gjennomføring av gudstjenester med diakonien i fokus
 • Samarbeid med kommunale institusjoner samt institusjonsandakter
 • Samarbeid om fellestiltak i prostiet sammen med andre diakoner
 • Samarbeid med og nettverksarbeid blant kommunale instanser og frivillige organisasjoner  

 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning i samsvar med tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for diakoner i Den norske kirke. Annen relevant utdanning/praksis kan bli vurdert. Relevant erfaring kan
 • kompensere for manglende utdanning.
 • Erfaring med å bruke IT-verktøy og kjennskap til bruk av sosiale medier
 • Søker må disponere egen bil
 • Søker må være medlem av DNK og arbeide etter kirkens tros- og verdigrunnlag
 • Tilfredsstillende politiattest må legges frem før endelig tilsetting

 

Personlige egenskaper

 • Erfaring fra diakonalt arbeid
 • Kan opptre selvstendig og ansvarsfullt, er profesjonell i møte med mennesker i ulike livssituasjoner
 • God evne til og erfaring med, å planlegge og gjennomføre ulike aktiviteter
 • God samarbeidsevner med ansatte og frivillige
 • Må kunne arbeide selvstendig, være kreativ, fleksibel og løsningsorientert
 • Gode ferdigheter i norsk, skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt
 • Du må trives med noe kvelds- og helgejobbing. Plusstid avspaseres iht. avtale

 

Vi tilbyr

 • Et hyggelig, tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende regulativ og tariffavtale
 • Kjøregodtgjørelse i samsvar med gjeldende regulativ
 • Pensjonsordning i KLP
 • Mulig utvidelse av stillingen etter hvert
 • Tiltredelse etter avtale

 

 

Alle må søke elektronisk via www.kirkejobb.no
Søknadsfrist 26. november

 

Kontaktpersoner
Kirkeverge Merete E. Strandberg, tlf. 920 57 415
Diakon Randi M. Vilberg, tlf. 412 35 300

 

Arbeidssted
Nittedal kirkelige fellesråds virksomhetsområde

 

foto: Terje Peersen

Tilbake