Nittedal Kirkeakademi: "Frihet - Rettsvern - Likeverd i 1000 år"


Foredrag ved Jørn Øyrehagen Sunde.
Torsdag 7. mars kl.19:00 i Rotnes kirke.

Fra kristenretten på Moster 1024 til norsk lovgiving 2024.

I år er det 1000 år siden Olav Haraldsson (den hellige) vedtok en samling regler på tinget i Moster, også kalt kristenretten. Dette ga Norge en ny retning. Det ble et skille mellom makt og rett. Det enkelte menneske fikk egenverdi. For 750 år siden innførte Magnus Lagabøte landsloven som videreførte tradisjonen fra Moster. Dette er verdier vi fortsatt holder høyt. Hva betydde kristenretten og senere lovgivning i sin samtid, og hva betyr dette for oss i dag?

Jørn Øyrehagen Sunde er professor ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Han har skrevet en rekke bøker, bl.a. Høyesteretts historie, om rett og teknologi i norsk rettshistorie og Kongen, lova og landet om Magnus Lagabøter og Landsloven av 1274. Sunde er også en avholdt foredragsholder og har holdt over 800 foredrag utenfor universitetet.

 

Foredrag kl. 19:30. Kaffe/ te mm. fra kl. 19:00.
Gratis inngang. Salg av bøker.

 

For nærmere info: nittedal.kirkeakademi@gmail.com

NITTEDAL KIRKEAKADEMI
FORUM FOR KULTUR, TRO OG TANKE

 

Foto: Hans Jørgen Brun

Tilbake