Samling om Bibelen


"Guds stund på jorden". Mandag 18. mars kl.19:30 i Rotnes kirke.

Velkommen til Samlinger om Bibelen ved biskop em. Laila Riksaasen Dahl.

Vårens datoer og tema er:
29. JANUAR: "En stund på jorden"
12. FEBRUAR: "Det evige i en stund på jorden"
26. FEBRUAR: "Vår stund på jorden"
18. MARS: "Guds stund på jorden"

Gratis adgang.

Arr.: Nittedal menighetsråd.

Tilbake