Ordinasjon av Kristine Aksøy


Kristine Aksøy, medlem av Nittedal menighetsråd og fellesrådsleder, ble vigslet til prest i Plassen kirke i Søre Trysil 27. juni.

 

Biskop Solveig Fiske deltok sammen med prester og representanter fra alle menighetsrådene i Trysil.

Kristine skriver selv på sin facebookside at det ble en høytidsfest fra start til slutt, og at hun er overveldet over den varme mottakelsen hun har fått i Trysil.

Kristine startet sin gjerning i Trysil i fjor, og har i løpet av året fullført kompetansekravene fra kateket - til presteutdanning.

Vi fra «sendemenigheten» i Nittedal gratulerer så mye - og ønsker Guds velsignelse over tjenesten!

Tilbake