Misjonsoffer


Hakadal menighet støtter arbeidet i Saku i Estland.

 

Like før jul kunne de ta i bruk sin nye kirke, den første kirken som er bygd der på mange år. 1.påskedag skulle vi ha gitt vår gave til dette arbeidet. Det blir ingen gudstjeneste i Hakadal kirke, men vi kan få gi vår gave likevel: 

Enten på VIPPS # 514059 eller overføre til konto 20302021350

"Men korset er tomt, graven er tom» synger vi i en påskesang for barn. Til og med kirka er sannsynligvis tom denne påskedagen i Estland. Men budskapet er ikke tomt, det er fylt – av glede. Denne verdens mørke har møtt sin overmann. De som nå sørger, skal glede seg!" Sier misjonær Magne Mølster i Saku.

 

Tilbake