Ledig stilling


Menighetsforvalter Hakadal sokn og Nittedal sokn i inntil 100 % stilling ledig fra 1.11.2020

 

Nittedal kommune med ca. 24.000 innbyggere har en attraktiv beliggenhet i umiddelbar nærhet til både natur og storby. Kort vei og god kommunikasjon til Oslo. Positiv nærings- og boligutvikling betyr en ny giv for kommunen som har et aktivt kultur- og musikkliv der også kirken spiller en viktig rolle.

Nittedal har to sokn med tre gudstjenestesteder, Hakadal kirke, Nittedal kirke, og Rotnes kirke som ble innviet i desember 2016. Soknene betjenes av en engasjert og samarbeidsorientert stab som totalt teller 22 personer, herav 3 prester. Vi er samlokalisert og har kontorfellesskap i tilknytning til Nittedal rådhus.

Alle ansatte arbeider i begge sokn. Menighetsrådene har felles trosopplæringsplan, diakoniplan og kirkekulturell plan. Det er stor aktivitet i kirkene i Nittedal, og særlig i den nye kirken på Rotnes har det vært en svært positiv utvikling.

Det er et godt samarbeid mellom ansatte og frivillige, og et godt tverrfaglig samarbeid i staben.

Nåværende menighetssekretær går av med pensjon. Vi har gjort om stilingen til menighetsforvalter, med større ansvarsområde og myndighet. Kontorstaben ellers består av kirkeverge, saksbehandler og kontormedarbeider.

Menighetsforvalter har sin myndighet delegert både fra menighetsrådene, sokneprestene og kirkevergen. Menighetsforvalter utgjør, sammen med sokneprestenes pastorale ansvar, den samlede daglige ledelsen av soknene.

 

Stillingen har følgende primære ansvarsområder:

 • Daglig drift av menighetsrådenes virksomhetsansvar
 • Saksbehandling og gjennomføring av vedtak og strategier som menighetsrådene vedtar
 • Budsjett og økonomi for menighetsrådenes virksomhet
 • Utvikling av menighetene sammen med sokneprestene og menighetsrådene
 • Koordinering, oppfølging og verving av frivillige

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høyskolenivå eller mye erfaringskompetanse
 • Kompetanse og erfaring innen saksbehandling, økonomi og administrasjon er ønskelig, fortrinnsvis fra kirkelig sammenheng
 • Engasjement for kirkens visjon og målsettinger
 • Erfaring og gode ferdigheter i bruk av IT-verktøy og sosiale medier
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Medlem av Den norske kirke
 • Den som tilsettes må fremlegge tilfredsstillende politiattest i henhold til Kirkeloven § 29

 

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper og evne til organisering
 • Strukturert og ryddig
 • Oppnår tillit og gode relasjoner internt og eksternt
 • Gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig
 • Du må kunne arbeide selvstendig, under ledelse, og å ta eget initiativ  
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt 
 • Du må trives med noe kvelds- og helgejobbing, plusstid avspaseres iht avtale

 

Vil tilbyr

 • Et hyggelig, tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende regulativ og tariffavtale
 • Pensjonsordning i KLP

 

 

Kontaktperson

 • Kirkeverge Torfinn Bø, 920 69866 

 

Arbeidssted

 • Kirkekontoret Nittedal rådhus

 

Alle må søke elektronisk via www.kirkejobb.no

Søknadsfrist: 10. mai

 

 

Tilbake