Reviderte vedtekter gravplassene i Nittedal


Nittedal kirkelige fellesråd har revidert vedtektene for gravplassene i Nittedal.

 

De tidligere vedtektene var fra 1999. Det var behov for en revisjon, blant annet fordi Navnet minnelund ikke var omtalt.

 

I revisjonen av vedtektene har kirkelig  fellesråd tatt utgangspunkt i en nasjonal mal for vedtekter av gravplasser, utarbeidet av den nasjonale gravplassrådgiveren. Malen er noe mer omfattende enn de gamle vedtektene, blant annet med et nytt punkt med definisjoner av begreper.  De nye vedtekter for gravplassene i Nittedal kommune er i all hovedsak identisk med denne malen.

 

De viktigste endringer i denne revisjonen er:

  • Er nytt punkt med definisjoner av begreper
  • Et nytt punkt om Navnet minnelund
  • Det er ikke lenger anledning til å midtstille et gravminne mellom to graver, da gravminnet skal plasseres i bakkant av den graven som er tatt i bruk og blir stående der for godt
  • Det er ikke lenger anledning til å ramme inn plantefeltet eller deler av det med hekk eller døde materialer
  • Begrepet gravlegat er erstattet med at fester kan inngå en forhåndsbetalt avtale med gravplassforvaltningen om å gjøre beplantning og stell av grav

Her kan du lese de nye vedtektene 

Tilbake