Spørreundersøkelse


Hvordan tenker du om Jesu korsfestelse, sånn egentlig? Bli med på en kort spørreundersøkelse på nett.


 

 

En masterstudent ved MF vitenskapelig høyskole skriver i høst en oppgave om kirkegjengeres refleksjoner rundt Jesu korsfestelse og dens betydning for kristen tro og liv. Hun inviterer deg til å delta på en anonym spørreundersøkelse om dette. Vi håper mange vil svare. Det er bare noen få spørsmål, og hele undersøkelsen tar ca 5 min. 

Spørreskjemaet finner du her: www.mf.no/sporreskjema 

Tilbake