Ledig stilling kirkeverge


Nittedal kirkelige fellesråd søker ny kirkeverge. Det er en variert, spennende og utfordrende lederstilling i Den norske kirke i Nittedal. Se fullstendig utlysningstekst og søk her

 

Nittedal kirkelige fellesråd søker ny kirkeverge i 100% stilling

Som kirkeverge vil du få det daglige ansvaret for fellesrådets virksomhet i Nittedal.  Kirkevergen rapporterer til fellesrådets valgte leder og medlemmer, som er Nittedal kirkelige fellesråds øverste organ ("styret").

Nittedal kommune med ca. 24.000 innbyggere har en attraktiv beliggenhet i umiddelbar nærhet til både natur og storby. Kort vei og god kommunikasjon til Oslo. Positiv nærings- og boligutvikling betyr en ny giv for kommunen som har et aktivt kultur- og musikkliv der også kirken spiller en viktig rolle.

Nittedal har to sokn med tre gudstjenestesteder, Hakadal kirke, Nittedal kirke, og Rotnes kirke som ble innviet i desember 2016. Det er to gravplasser. Soknene betjenes av en engasjert og samarbeidsorientert stab som totalt teller 22 personer, herav 3 prester. Administrasjonen består av kirkeverge, menighetsforvalter, saksbehandler med nestlederfunksjon og kontormedarbeider. Vi er samlokalisert og har kontorfellesskap i tilknytning til Nittedal rådhus.

Alle ansatte arbeider i begge sokn. Menighetsrådene har felles trosopplæringsplan, diakoniplan og kirkekulturell plan. Det er stor aktivitet i kirkene i Nittedal, og særlig i den nye kirken på Rotnes har det vært en svært positiv utvikling.

Det er et godt samarbeid mellom ansatte og frivillige, og et godt tverrfaglig samarbeid i staben.

 

Arbeidsoppgaver
 • Utøve daglig ledelse og forvaltning av fellesrådets virksomhet i samsvar med vedtatte planer, budsjetter, gjeldende lover og forskrifter
 • Ansvar for å lede og motivere høyt kompetente ansatte
 • Gravplassmyndighet for alle kommunens innbyggere
 • Sørge for god forvaltning og drift av kirker og gravplasser
 • Være saksbehandler og sekretær for fellesrådet og andre utvalg
 • Sikre finansiering av driften og investeringsprogram gjennom aktiv forhandling om økonomiske rammer og søke andre finansieringsløsninger der det er mulig
 • Lede strategi- og utviklingsarbeidet for fellesrådet i samarbeid med menighetsrådene
 • Bidra til å skape gode relasjoner og samhandling med, og mellom, menighetene
 • Representere virksomheten utad mot kirkelige organer, lokalpolitikere, administrasjonen i kommunen, media og andre interessenter
Kvalifikasjoner
 • Høyere økonomisk/administrativ utdannelse. Særskilt relevant praksis kan kompensere for manglende utdanning
 • Relevant ledererfaring
 • Erfaring fra møteledelse, forhandlinger og/eller annen utadrettet virksomhet
 • God kjennskap til kirkelig forvaltning og organisering
 • Engasjement for kirkens visjon og målsettinger
 • Erfaring og gode ferdigheter i bruk av dataverktøy
 • Medlem av Den norske kirke
 • Den som tilsettes må fremlegge tilfredsstillende politiattest i henhold til Kirkeloven § 29 
Personlige egenskaper
 • Gode lederegenskaper og evne til organisering
 • Være trygg i rollen som leder og ha god evne til å ta riktige beslutninger, prioritere og korrigere når det er nødvendig
 • Oppnår tillit og gode relasjoner internt og eksternt
 • Gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig
 • Strukturert og ryddig
 • Kunne arbeide godt selvstendig og i team med ansatte og frivillige
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt       
Vi tilbyr
 • En variert og utfordrende lederstilling med mange viktige oppgaver i et spennende og godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Forsikringsordninger gjennom KNIF Trygghet
 • Pensjonsordning gjennom KLP
 • Gode digitale verktøy som gir god fleksibilitet i en hektisk arbeidshverdag
 • Kollegaforum på regionalt, bispedømme- og landsnivå
 • Tilbud om kurs innenfor aktuelle fagområder
   

Alle må søke elektronisk via www.kirkejobb.no

Søknadsfrist: 18.01.2021

Tilbake