Digitale innspillsmøter om kirkelig organisering


Velkommen til digitale innspillsmøter om kirkens organisering! 

 

Leder av hovedutvalget, Morten Müller-Nilssen, og prosjektdirektør Inger Kari Stensrud vil delta på innspillsmøtene.
Foto: Kirkerådet

I 2019 ba Kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste representative organ, Kirkerådet om å legge en plan for arbeidsgiverorganisering. Arbeidet med ny kirkelig organisering er i gang, og det er etablert et prosjekt med et hovedutvalg samt fire arbeidsgrupper. Du kan lese mer på kirken.no/kirkeligorganisering

Som følge av koronapandemien ble vårens innspillsmøter utsatt til høsten. I august og september  arrangeres åpne innspillsmøter for ulike grupper. Noen av møtene var opprinnelig planlagt som fysiske møter i store byer, men nå gjennomføres alle digitalt. 

Det arrangeres fire type møter:

  1. Åpne innspillsmøter for rådsmedlemmer, frivillige og andre interesserte
  2. Innspillsmøter for ansatte i begge arbeidsgiverlinjer
  3. Innspillsmøter for proster og kirkeverger
  4. Innspillsmøter for ansatte på bispedømmekontor og i Kirkerådets sekreteriat

På møtene vil en få en introduksjon til organiseringsprosjektet, og en blir bedt om å svare på utvalgte problemstillinger interaktivt gjennom via data, nettbrett eller mobil, via menti.com, en slags digital mentometerknapp. Mot slutten av møtet blir det mulighet for å stille spørsmål som prosjektledelsen vil svare på. Møtet varer inntil to timer. 

Utstyr: For å delta på møtet trenger du pc, nettbrett eller mobil for å følge sendingen – og det er en fordel å ha to enheter for å delta interaktivt.

Leder av hovedutvalget, Morten Müller-Nilssen, og prosjektdirektør Inger Kari Stensrud vil lede møtene.

Innspillsmøter for rådsmedlemmer, frivillige og andre interesserte.

Møtene er åpne for alle som ønsker, og gjennomføres digitalt: 

Om du ønsker å forberede deg, kan du laste ned dokument med spørsmålene som vil bli stilt i de åpne innspillsmøtene (med forbehold om mindre endringer).

Tilbake