Gudstjeneste 21.juni


Velkommen til gudstjeneste i Rotnes kirke søndag 21.juni kl 11:00

 

Antallsbegrensningen knyttet til smittevern er nå økt, slik at vi regner det for svært sannsynlig at alle som møter opp får plass! Prekenteksten denne søndagen er fra Luk 14, 15-24
15 En av gjestene som hørte dette, sa til ham: «Salig er den som får sitte til bords i Guds rike.» 16 Men Jesus sa til ham:
        «Det var en mann som ville holde et stort gjestebud, og han innbød mange. 17 Da tiden for gjestebudet kom, sendte han tjeneren sin av sted for å si til de innbudte: ‘Kom, for nå er alt ferdig!’ 18 Men de begynte å unnskylde seg, den ene etter den andre. En sa: ‘Jeg har kjøpt et jordstykke og må gå ut og se på det. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.’ 19 En annen sa: ‘Jeg har kjøpt fem par okser og skal ut og prøve dem. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.’ 20 Og en tredje sa: ‘Jeg har giftet meg, derfor kan jeg ikke komme.’ 21 Tjeneren kom tilbake og fortalte dette til herren sin. Da ble husherren sint og sa til tjeneren: ‘Gå straks ut på byens gater og torg og hent inn de fattige og uføre og blinde og lamme.’ 22 Tjeneren kom tilbake og sa: ‘Herre, jeg har gjort som du sa, men det er ennå plass.’ 23 Da sa herren til tjeneren: ‘Gå ut på veiene og stiene og nød folk til å komme inn, så huset mitt kan bli fullt. 24 For det sier jeg dere: Ingen av dem som var innbudt, skal få smake festmåltidet mitt.’»

 

Det blir nattverd under gudstjenesten. Denne deles ut på en litt annerledes måte enn vanlig for å sikre at smittevernreglene ivaretas. Det blir dessverre ikke kirkekaffe pga begrensninger knyttet til matservering. Men det er god plass på kirkebakken, slik at man kan stoppe igjen litt etter gudstjenesten og ta en prat.

Etter at smittevernreglene nå åpner for flere deltagere, legger vi ikke lenger ut gudstjeneste/preken på nett. Men fra høsten av vil vi forsøke å lage et netttilbud som skal være et supplement til de vanlige gudstjenestene.

 

Tilbake