Velkommen til gudstjenester og fellesskap


Det har vært fint å samles til gudstjeneste igjen. På alle gudstjenestene har det vært plass til flere. Fra nå av trenger du ikke å melde deg på. Det er bare å møte opp.

 

Gudstjenestene  gjennomføres i samsvar med Smittevernveileder for gudstjenester og kirkelige handlinger. Gudstjenester nå i startfasen vil være  i Rotnes kirke hvor det er enklest å ivareta smittevernreglene. I samsvar med myndighetenes krav føres det en liste over deltakerne.

Regelen om minimum 1 meter mellom hver person/husstand gjelder. Håndsprit vil være tilgjengelig. De som kan være korona-syke, har symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene, kan ikke delta på kirkelige arrangementer. Kirkekaffe arrangeres ikke.

Etter at smittevernreglene nå åpner for flere deltagere, legger vi ikke lenger ut gudstjeneste/preken på nett. Men fra høsten av vil vi forsøke å lage et netttilbud som skal være et supplement til de vanlige gudstjenestene.

Tilbake