Koronadugnad for kirkekollekt


 

Vi leser daglig om de økonomiske konsekvensene av unntakstilstanden. Mye av kristen aktivitet er avhengig av gaver, og en god del av disse kommer gjennom kirkekollekt. Her i Nittedal har vi nå hatt én nettgudstjeneste per uke (i motsetning til 2 eller 3 fysiske gudstjenestene under normale omstendigheter) med mulighet for å gi en gave via vipps. Selv om det åpnes for fysiske gudstjenester vil det også framover bli færre og med et begrenset antall deltakere. Mange ofringer denne våren går dermed ut. Dette rammer mottakerne, enten det er eksterne eller menighetene selv. Nittedal og Hakadal menighetsråd har forpliktet seg til støttebidrag for diakonien, kirkekulturelle aktiviteter og ikke minst et tilskudd til lønnen for den viktige ungdomsarbeiderstillingen. Derfor kom ideen om en støtteaksjon for å kompensere for tapte inntekter. Innkomne midler vil da fordeles blant alle offerformålene som ikke ble tilgodesett. Hvis du synes dette er viktig og riktig ber vi deg å sette ditt bidrag på følgende konti eller bruke VIPPS. I begge tilfelle ber vi om at gavene merkes med «koronadugnad» slik at de blir ført på riktig sted.

 

For Nittedal menighet giverkonto 0530.43.27938  eller VIPPS Rotnes kirke 140676 merk «koronadugnad»

For Hakadal menighet  kontonr: 2030.20.21350  eller VIPPS Hakadal kirke 514059 merk «koronadugnad»

 

Tilbake