Bestilling av vielse


Bestille tidspunkt
Vær tidlig ute med å bestille kirken dere vil gifte dere i. Noen dager  halvåret fylles tidlig opp. Vanligvis brukes følgende klokkeslett: 12:30, 14:00 og 15:30.

Ring kirkekontoret for bestilling: 67 05 90 35 / 48. Dere vil motta en skriftlig bekreftelse med tid, sted og dato i posten. Avbestillinger må meldes skriftlig tilbake til kirkekontoret.


Priser - leie av kirker 
1. Vielse av innenbygdsboende: gratis
2. Vielse av utenbygdsboende: (ikke folkeregistrert i Nittedal kommune) kr 5100,- 

Tilbake