Gudstjeneste


På dåpsdagen møter foreldre og faddere i god tid før gudstjenesten begynner. Det er et eget rom for dåpsfamilier foran i kirken (dåpssakristiet), der dere kan stelle/skifte og ordne dere før gudstjenesten. Dette rommet kan også benyttes under gudstjenesten hvis det er nødvendig.

Når gudstjenesten begynner går / bæres dåpsbarna inn i prosesjon, og det er reservert benker til dåpsfamiliene foran i kirken.

Dåpen foregår vanligvis tidlig i gudstjenesten. Dette henger sammen med at dåpen markerer inngangen i menighetens liv, og det er derfor fint at det skjer i gudstjenestens begynnelse (Unntaket er på familiegudstjenester, da foregår dåpen noe senere). Barnet bæres frem til døpefonten sammen med foreldre og faddere.

Presten spør først om barnets navn, og deretter om dere ønsker at barnet "skal døpes til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn, og oppdras i den kristne forsakelse og tro". Så tegnes korstegnet over barnet, og deretter foregår selve dåpshandlingen ved at presten øser vann over barnets hode 3 ganger.

Dersom det er eldre søsken eller andre barn i dåpsfølge, kan disse godt hjelpe til under dåpen, f.eks med å tørke barnets hode.

Mens dåpshandlingen foregår tennes et lys for barnet - dåpslyset - som symboliserer at den døpte gjennom dåpen blir knyttet til Jesus, som er verdens lys.

Tilbake