Årsmeldinger


Hvert år blir det utarbeidet årsmelding for arbeidet i Nittedal kirkelige fellesråd, Nittedal menighet og Hakadal. Nedenfor kan du lese dem.

Årsmeldinger for Nittedal menighet

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Årsmelding for Hakadal menighet

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Årsmeldinger for Nittedal kirkelige fellesråd

2020
2014
2013
2012
2011

Årsmelding for Borg bispedømme

2013
2012

Tilbake