Trosopplæringsutvalget


Trosopplæringsutvalget er nedsatt av menighetsrådene i Nittedal og Hakadal menigheter. Utvalget fungerer som ei ressursgruppe for trosopplæringsleder og jobber med videreutvikling og kvalitetssikring av trosopplæringen, i tråd med Plan for trosopplæring for Nittedal og Hakadal menigheter. 
 

Ta gjerne kontakt dersom du har innspill og ideer til utvalgets arbeid: gunn-jorun.r.sunde@nittedal.kirken.no
 

Se Plan for trosopplæring her

Tilbake