4-årsbok


Alle fireåringer er velkommen til å motta 4-årsboka på en gudstjeneste i høst! Påmelding til å få boka finner du her.

 

 

 

Invitasjon til å motta 4-årsboka sendes i posten til alle fireåringer som er medlem i Den norske kirke. Kjenner du en fireåring som ikke er døpt, kan han / hun likevel komme og få boka. Ta kontakt med oss på e-post: post@nittedal.kirken.no

Utdeling av 4-årsboka skjer om høsten. Den ble utdelt i Hakadal og Rotnes kirker den 18. september, og den 30. oktober er det mulig å få den i Nittedal kirke.

"Kirkeboka mi" er skrevet av Sindre Skeie. Boka handler om barna Astrid, Sigurd og Sara. Vi blir kjent med dem gjennom små fortellinger fra barnehagen, skogen og stranda. Viktige fortellinger fra Bibelen er flettet inn, og det står også noen sanger i boka. Vi har tilrettelagt bok for synshemmede.

Vi håper vi ser deg!

 

Tilbake