Diakoniutvalget


Diakoniutvalget består av:

Inger-Johanne Kjuul, Signe Dahl Christensen og Laila T. Søderqvist
(representanter fra Nittedal MR)
Grete Svegården og Monika Tikkanen 
(representanter for Hakadal MR)
Randi Marie Vilberg soknediakon


Diakoniutvalget drøfter og planlegger arbeidsmetoder og satsninger for kommende år, som nedfelles i lokal diakoniplan etter gjeldende plan for diakoni fra Kirkerådet. Diakoniutvalget gjennomfører ulike tiltak ut fra diakoniplanen og er et viktig faglig forum for soknediakonen.

Tilbake