Tilrettelagt gudstjeneste: Møtested Kirken


Alle gudstjenester og trosopplæringstiltak i Nittedal og Hakadal menigheter er åpne for alle og vi tilrettelegger etter behov, så det er bare å ta kontakt om det trengs, så gjør vi vårt beste! I tillegg ønsker vi velkommen til noen særlige tiltak spesielt tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne:

Møtested Kirken er en kveldsgudstjeneste, åpen for alle og spesielt tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Fem onsdager i året, kl. 18:00. Gudstjenesten er et samarbeid mellom menigheter i Nedre Romerike prosti. Syng med oss-koret og korpset Vasshjulet Tut & Blæs deltar. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe. Velkommen til å bli med i vårt fellesskap!

Neste Møtested kirken:
Onsdag 22. mai kl.18:00 i Rotnes kirke.

Kontaktperson: Randi M. Vilberg, E-post: randi.vilberg@nittedal.kirken.no

 

Syng med oss - koret øver i Øvre Rælingen kirke på mandager kl.17:15.
Les mer om koret her

 

Kontakt prest Elisabeth Kristiansen på elisabeth.kristiansen2@lillestrom.kirken.no/ Mob. 957 60 715

Følg også det inkluderende arbeidet på Romerike her

 

 

 

Tilbake