Møtested Kirken


Alle gudstjenester og trosopplæringstiltak i Nittedal og Hakadal menigheter er åpne for alle. I tillegg ønsker vi velkommen til noen særlige tiltak spesielt tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

 

 

Møtested Kirken er en kveldsgudstjeneste, åpen for alle og spesielt tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Fem onsdager i året, kl. 18:00. Gudstjenesten er et samarbeid mellom menigheter i
Nedre Romerike prosti. Syng med oss-koret og korpset Vasshjulet Tut & Blæs deltar. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe. Velkommen til å bli med i vårt fellesskap!

Våren 2020 er alle gudstjenestene dessverre avlyst for å hindre smitte av koronaviruset.

Datoer høsten 2020:
16. september kl.18.00 i Rotnes kirke
2. desember kl.18.00 i Øvre Rælingen kirke

Kontaktperson: Diakonvikar Åshild S. Storheim; e-post aashild.storheim@nittedal.kirken.no/ mob. 474 78 233

Syng med oss - koret øver i Øvre Rælingen kirke på mandager kl.17:15.
Les mer om koret her

Lørdagskafé arrangeres en lørdag i måneden i Fjellhamar kirke kl.12:00 - 14:00
Les mer om Lørdagskafeen her

Kontakt prest Elisabeth Kristiansen på elisabeth.kristiansen@ralingen.kirken.no/ Mob. 957 60 715

 

 

Tilbake