Formiddagstreff


Velkommen til uformelle og sosiale treff i Hakadal kirkestue!

Treffene er åpne for alle og enhver, tidspunkt kl. 12.00 - 14.00, som regel hver første mandag i måneden.
Faste programposter er sang og musikk, andakt, bevertning og utlodning. Det legges vekt på variasjon i hvilke bidragsytere som deltar, og slik sett vil det være noe for enhver smak!

Formiddagstreffene annonseres her, på facebook, og i Varingen fredagen før treffet, og der vil det stå hvem som deltar.

Kontaktpersoner:    

Randi M. Vilberg, soknediakon, tlf.: 412 35 300
Mona Kolberg, tlf.: 932 83 195

Foto: Helle Vestli

Tilbake