Formiddagstreff


Velkommen til uformelle og sosiale treff i Rotnes kirke!

 

Treffene er åpne for alle og enhver, tidspunkt kl. 12.00 - 14.00, som regel hver første mandag i måneden.
Faste programposter er sang og musikk, andakt, bevertning og utlodning. Det legges vekt på variasjon i hvilke bidragsytere som deltar, og slik sett vil det være noe for enhver smak!

Formiddagstreffene annonseres i Varingen fredagen før treffet, og der vil det stå hvem som deltar, samt hvilket telefonnummer man kan ringe dersom man trenger skyss (kr. 30,-).

Høstens datoer:

5. oktober, 2.november og 7.desember.

Kontaktpersoner:    

Randi M. Vilberg, soknediakon,  tlf.: 67 05 90 46
Mona Kolberg, tlf.: 67 05 07 80

Tilbake