Formiddagstreff


Velkommen til uformelle og sosiale treff i Hakadal kirkestue!

Treffene er åpne for alle og enhver, tidspunkt kl. 12.00 - 14.00, som regel hver første mandag i måneden.
Faste programposter er sang og musikk, andakt, bevertning og utlodning. Det legges vekt på variasjon i hvilke bidragsytere som deltar, og slik sett vil det være noe for enhver smak!

Formiddagstreffene annonseres her, på facebook, og i Varingen fredagen før treffet, og der vil det stå hvem som deltar.

 

Datoer våren 2024:

  • 5. februar: Andakt, sang og musikk ved Einar Weider.
  • 4. mars: Andakt ved Torbjørn Olsen, sang og musikk ved Marthe Aa.
  • 8. april: Andakt ved Eivind Ørum.
  • 6. mai: Andakt ved Laila Riksaasen Dahl, musikk ved Helge Nysted.
  • 3. juni: Andakt ved Kjell A. Skartseterhagen, sang og musikk ved Gustaf Martinson.

 

Kontaktpersoner:    

Randi M. Vilberg, soknediakon, tlf.: 412 35 300
Mona Kolberg, tlf.: 932 83 195

 

Foto: Helle Vestli

Tilbake