Dåp


Informasjon angående dåp i koronatider.

 

Det er nå mulig å melde dåp fremover. Når dåp meldes så vil det være opp mot en gudstjeneste kl. 11.00. Slik restriksjonene er per dags dato er det ikke mulig grunnet antall å ha dåpen i selve gudstjenesten men vi vil ha egne dåpsgudstjenster for det enkelte dåpsbarn kl 13.00, og ved flere dåpsbarn en time etter.

 Har du meldt dåp som har blitt utsatt oppfordrer vi dåpsforeldre til å ta kontakt med kirkekontor eller prest for å få en ny avtale for dåp. 

Meld barnet ditt til dåp her: https://nittedal.kirken.no/Livets-gang/D%C3%A5

Velkommen til dåp!

Tilbake