Årsmøter for menighetsrådene


Hakadal menighetsråd og Nittedal menighetsråd innkaller medlemmer av Den norske kirke til årsmøter.

Årsmeldingen for Hakadal og Nittedal menigheter kan du lese her >>

Årsmeldingen for Nittedal kirkelige fellesråd kan du lese her >>


Årsmøte i Hakadal menighet

Tid: 25. april 2024 kl.18:00

Sted: Hakadal kirkestue

Saker til årsmøtet:
1. Årsmelding 2023
2. Regnskap 2023
3. Budsjett 2024
4. Planer for 2024
5. Årsmelding fra Nittedal kirkelige fellesråd
6. Innkomne saker
7. Eventuelt

Saker fra menighetens medlemmer må meldes til leder eller kirkekontoret innen 22. april 2024 kl.15:00.

 

Årsmøte i Nittedal menighet

Tid: 28. april 2024 kl.13:00

Sted: Rotnes kirke

Saker til årsmøtet:
1. Årsmelding 2023
2. Regnskap 2023
3. Budsjett 2024
4. Planer for 2024
5. Årsmelding fra Nittedal kirkelige fellesråd
6. Årsmelding fra Stiftelsen Kirkestue
7. Innkomne saker
8. Eventuelt

Saker fra menighetens medlemmer må meldes til leder eller kirkekontoret innen 25. april 2024 kl.15:00.
           

Vel møtt!

Tilbake