Pilegrimsgudstjeneste-konsert


Nittedal kirke fredag 6.mars kl.18:00

 

Fredag 6.mars er det duket for en helt spesiell og spennende begivenhet i Nittedal kirke klokka 18.

Vi vil invitere til pilegrimsgudstjeneste-konsert og utsendelse av vinterpilegrimer til Nidaros. Det er en historisk begivenhet – det er første gang det skjer at noen gjennomfører en slik vandring vinterstid.

Vi håper selvsagt på litt vanlig norsk vinter med snø utover i mars!

Morten Nygård, som bor i Nittedal, vil sammen med gode medvandrere legge ut på en vinterpilegrimsferd på ski til Nidaros. De vil starte på første etappe dagen etter. Han kaller prosjektet sitt Vinter Pilegrim – Jakten på bevissthet.

Med oss har vi vårt eget populære Nittedal Gospelkor sammen med organist Jan Tore Varne og det er sokneprest Kjell A.Skartseterhagen som forretter. Det er Nittedal Gospelkor som på sin rytmiske og vitale måte sørger for konsert-elementet i gudstjenesten.

Vi får også et helt spesielt besøk av organisasjonen Female Future. Female Future (Framtid for kvinner) er et prosjekt som NHO driver i utlandet der de i samarbeidsland lærer opp kvinner til å bli gründere eller ta ansvar i annet sosialt arbeid. De samarbeider om aktiviteter som yrkesopplæring, sosial dialog og organisasjonsbygging og deltakere på kursene læres opp i styrekompetanse, ledelse og retorikk. Gjestene på gudstjenesten er med i en konferanse som skjer i Oslo i disse dager. Land som NHO (sammen med Norfund og Yara) samarbeider med er blant andre Uganda, Kenya, Tanzania, Ghana og Tunisia.  Female Future har fått stor internasjonal oppmerksomhet. CNN har hatt innslag og andre store medier. Dette er kvinner som vil noe, som allerede sitter i posisjoner, men som ikke når fram. Som en dame uttrykte det i Uganda – før var jeg en porche stengt inne i garasjen. Female Future har åpnet garasjedøren for meg.

Pilegrimsferden er planlagt å komme til Nidaros 5.april, der vil det bli et arrangement med bl.a. Kari Rønnekleiv og Ole Mork sammen med gruppa Going the Way.

Med begge steder, både i Nittedal og i Nidaros er pilegrimsprest Einar Vegge.

Det vil bli en enkel gudstjeneste hvor korsang og musikk får stor plass og salmer som både kan synges på engelsk og norsk. Det blir en dialogpreken mellom prest og pilegrim!

I gammel tid var det veldig viktig for pilegrimer å bli sendt ut av den lokale presten i den lokale kirka – og slik føyer begivenheten seg inn i en gammel og viktig tradisjon.

Naturlig nok vil derfor utsendelsen og velsignelsen få en stor plass mot slutten av gudstjenesten-konserten.

Dette blir helt spesielt – og vi håper så mange som mulig vil komme og slik oppleve musikk og pilegrimstaner og ikke minst være med å gi vinterpilegrimene et skikkelig SKYV når de skal ut på sin lange vandring!

 

(foto: Håkon Røvang)

Tilbake