Møtested Kirken


Onsdag 15.september kl.18:00 i Rotnes kirke

 

Nedre Romerike prosti ønsker vel møtt til:
En kveldsgudstjeneste for alle, spesielt tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

ROTNES KIRKE
Onsdag 15.september kl.18:00

Det blir allsang, preken, nattverd og lystenning. «Syng med oss»- koret deltar, og ”Vasshjulet tut og blæs” spiller.
Det blir kirkekaffe etterpå, dersom smitte-situasjonen tillater det. Smittevern blir ivaretatt.

VELKOMMEN!

For mer informasjon ta kontakt med styringsgruppa for Møtested Kirken:
Kontaktperson: Randi M. Vilberg
Tlf:  41235300,  E-post: randi.vilberg@nittedal.kirken.no

Tilbake