Klimakafe - Ekstremvær i Norge


9.november kl.12:00 i Rotnes kirke

 

Klimaendringene er farlige, urettferdige og allerede igang. Etter fjorårets tørkesommer og alvorlige naturkatastrofer i flere deler av verden er det tydelig for mange at klimaendringer ikke lenger er noe usikkert i framtiden - de skjer nå og krever handling! Hvordan kan vi møte klimaproblemet lokalt og nasjonalt, og hvordan kan vi skape en sterkere miljøbevegelse for alle?

Borgar Aamaas er seniorforsker på CICERO Senter for klimaforskning, hvor han har jobbet i 9 år. Han har en doktorgrad i meteorologi, der han spesialiserte seg på klima. I fjor var han prosjektleder for et arbeid for å oppsummere kunnskap om konsekvenser av klimaendringer i Norge.
Rapporten viste at ekstremvær er noe vi vil få mer av og som gir stor skade, noe han vil fortelle om på foredraget.

Lett servering.

Velkommen til klimakafe i Nittedal!

Arrangør: Naturvernforbundet og Nittedal menighet

Tilbake