Formiddagstreff


Mandag 8. april kl.12:00 i Hakadal kirkestue.

Andakt ved Eivind Ørum.

Bevertning - Sang og musikk - Utlodning

Hjertelig velkommen!

 

Arr.: Hakadal menighet/Diakoniutvalget

 

Tilbake