Kandidater til Nittedal menighetsråd - Kirkevalget 2023


Nominasjonskomitéens liste ved valg av menighetsråd 10. og 11. september 2023 i Nittedal sokn:

 

1. Olav Magnus Søndenå Fredheim (43) er avdelingsleder/overlege ved palliativ avdeling Ahus og Professor ved Universitetet i Oslo. Han er med i styringsgruppa for G17, og har tidligere vært styreleder i Norges kristelige legeforening og speiderleder for Norges KFUK-KFUM speidere. Hans satsningsområder er barne- og ungdomsarbeid, G17-gudstjenestene og Bibelgrupper.

 

 

 

2. Jorun Elisabeth Berstad Weyde (69) er prest/kirkefagsjef (em.). Hun er medlem i Nittedal menighetsråd og nestleder i Nittedal kirkelige fellesråd. Hun er også leder for Nittedal kirkeakademi. Hennes satsningsområder er å videreutvikle Nittedal kirke og Rotnes kirke etter deres egenart, inkl. gudstjenestelivet - med tanke på alle aldersgrupper, videreutvikle tilbudet til barn og ungdom i hele soknet, videreutvikle et variert tilbud til voksne, utvikle videre PR og informasjon om menighetens tilbud gjennom ulike kanaler til alle deler av soknet og gi større plass til misjonsperspektivet og Nittedal menighet som en del av den verdensvide kirke.

 

3. Olav Slinning (40) er ingeniør. Hans satsningsområder er barne- og ungdomsarbeid, å bygge inkluderende og godt menighetsfellesskap og å utvikle gudstjenestene.

 

 

 

 

 

4. Hilde Camilla Tretterud Næss (53) er sykepleier og familieterapeut. Hun har tidligere vært del av Lørdagsklubben, og bidrar på kirkekaffen under G17 gudstjenester. Hun ønsker at kirken skal være et sted for ettertanke og refleksjon, og ikke bare inneholde mange ulike aktivitets formål. Et sted hvor en kan finne litt ro i en hektisk og krevende hverdag. Hun ønsker at kirken skal være en naturlig del av ulike mennesker sine liv fra vogge til grav.

 

 

 

5. Aurora Nordahl (21) har studert musikk ved Musikkfolkehøgskolen Viken og tatt ledertrening (stipendiat) samme sted. Hun begynner snart 2. året på en bachelor i Musikk, menighet og ledelse på NLA høgskolen, med fordypning i korledelse. Hun er vikar på Pluss, og dirigerer Østerås Ten Sing. Hennes satsningsområder er kirka som en trygg plass for barn og unge, og en tilgjengelig kirke som tilrettelegger for alle.

 

 

 

6. Hege Frøyen (58) er spesialsykepleier. Hun har vært ungdomsleder i Bugården kirke (Sandefjord) og voksenleder i barnekor. Hennes satsningsområder er å fortsette barne- og ungdomsarbeid, ALPHA kurs for både unge og voksne (innføring i kristen tro), bibelkvelder i kirken, og Bibelgrupper i hjemmene og diakonalt arbeid i Nittedal.

 

 

 

7. Heidi Mette Karlsnes (57) er med i Nittedal Kunstforening. Hennes satsningsområde er å fremme et godt og inkluderende menighetsarbeid.

 

 

 

 

 

8. Trond Reidar Bekken (60) er HMS rådgiver i Eltel Networks AS. Han er speiderleder og frivillig i Røde kors. Hans satsningsområder er ungdomsarbeid og at kirka skal være en åpen, tilgengelig, synlig og inkluderende folkekirke.

 

 

 

 

9. Solveig Langrud Sletten (58) er sosialøkonom. Hun har vært konfirmantleder og er leder på leir for Det Norske Misjonsselskap. Hennes satsningsområder er å få flere som ikke går i kirken til å komme til kirken, meråpen kirke – hvordan bruke kirkerommet mer, diakoni, og at kirken skal ha en sentral plass i livets ritualer og være et trygt sted å komme.

 

 

 

10. Anne-Maija Brenna (69) er utdannet lege og er nå pensjonist. Hennes satsningsområder er en inkluderende menighet: Ethvert menneske er elsket av Gud og er verdifullt, og ‘Hvordan hjelpe de søkende å finne Jesus?’.

 

 

 

 

11. Jan Magnar Byfuglien (79) er pensjonist og har tidligere hatt ulike stillinger i Statistisk sentralbyrå og vært leder i EFTAs statistiske kontor. Han er leder i Nittedal og Hakadal Y’s men’s club. Hans satsningsområder er Sang og musikk – kultur, og diakoni - arbeid for eldre.

 

 

 

 

12. Sidsel Sortland Topstad (58) er veileder i barnevernstjenesten Lillestrøm. Hun arbeidet med barn og ungdommer i ulike menigheter opp gjennom årene også med Nittedal SoulChildren. Hennes satsningsområder er ytterligere styrking av trosopplæring og barne- og ungdomsarbeidet i Nittedal og gudstjenester som treffer ulike grupper av Nittedals befolkning.

 

 

 

13. Per Kolstad (59) er underdirektør i Samferdselsdepartementet. Han er med i Rotnes skolekorps og har også vært med i Corona-koret. Hans satsningsområder er inkluderende folkekirke, satsing på ungdom, og kirken som forvalter av kulturarv.

 

 

 

 

 

Tilbake