Kandidater til Hakadal menighetsråd - Kirkevalget 2023


Nominasjonskomitéens liste ved valg av menighetsråd 10. og 11. september 2023 i Hakadal sokn:

 

1. Kjerstin Grønstad Olsen (50) er lektor med tilleggsutdanning i realfag ved Bjertnes videregående skole, er nåværende leder i Hakadal menighetsråd, og er frivillig ved flere arrangement i Hakadal kirke. Hennes satsningsområder er barne- og ungdomsarbeid, trivselstiltak for hele menigheten, åpen og inkluderende menighet, gode forhold for frivillige og godt samarbeid mellom stab og menighetsråd.

 

 

2. Karl Wessel Frogner (38) er IT-konsulent og er varamedlem i Hakadal menighetsråd og er med i menighetsrådets familiekomite. Han er også speiderleder for Hakadal KFUK-KFUM speiderne. Hans satsningsområder er barnefamilier, søndagsskole, gudstjenesteliv, unge voksne, og Hakadal kirkes historie ved å ivareta og dele den med menigheten.

 

 

 

3. Cecilie Dahle Nedrelid (44) er advokat. Hennes satsningsområder er barn og unge: Oppvekstsvilkår, inkluderingsmuligheter på tvers av bakgrunn, og aktivitetsmuligheter i bygda. Natur og fritid: Gode opplevelser i skog og friluft, som rekreasjon og mulighet for selvutfoldelse. Dugnad og veldedighetsarbeid: Sammen kan vi bidra til å gjøre bygda vår enda bedre for oss alle. Og inkludering: et samfunn for alle, store og små, hvor alle føler seg velkommen. Aktiv inkludering motvirker ubevisst ekskludering.

 

 

4. Carlos Alexander Johansson (37) er kirketjener i Rotnes kirke, og aktivitetsleder i Tweensklubben vår. Hans satsningsområder er å formidle evangeliet med forståelige ord, og Tweensklubb/tilbud til barn og ungdom.

 

 

 

 

5. Ingjerd Paula Næss (64) er Fosterhjemskoordinator ved Grorud barneverntjeneste. Hun har vært leder i Lørdagsklubben på Rotnes på 90-tallet, og vært med å lede Pluss. Hennes satsningsområder er barne- og ungdomsarbeid, at kirken skal være et godt sted for alle, samlinger rundt Bibel og bønn, gudstjenester som oppleves relevante, familiearbeid i menigheten og at vi er en menighet der de som av ulike grunner har det vanskelig kan kjenne seg verdifulle og oppleve støtte.

 

 

6. John Nikolaisen (70) er pensjonist og har tidligere jobbet som musikklærer og drevet med barnegospel. Hans satsningsområder er gudstjenestene og familiearbeid.

 

 

 

 

7. Jorunn Selnes (60) er fungerende avd spl. Hun er nestleder i Hakadal menighetsråd, medlem i Nittedal kirkelige fellesråd, og leder for Hakadal KFUK-KFUM speiderne. Hennes satsningsområde er folkekirke - at kirken skal være en naturlig del av folks liv i alle faser av livet.

 

 

 

 

8. Geir Bjarte Thaule (72) er pensjonist og har tidligere jobbet som sykepleier. Hans satsningsområde er Åpen veikirke: langs Gamleveien og i Livet ellers.

 

 

 

 

9. Monika Margit Löv Tikkanen (58) er hjelpepleier ved Skytta sykehjem. Hun er varamedlem i Hakadal menighetsråd og er med i Diakoniutvalget. Hun er også frivillig ved gudstjeneste og ulike arrangementer. Hennes satsningsområde er inkluderende fellesskap i menigheten ved diakoni og ungdomsarbeid.

 

 

 

10. Gitte Christine Korvann (59) er seksjonsleder for Nedre Romerike KAD (Kommunal akutt døgnenhet). Hun er leder i Nittedal Røde Kors og i LHL Nittedal/ Hakadal. Hennes satsningsområde er å bidra til at Kirken skal tilrettelegge for at alle skal føle seg velkommen til deltakelse. Alle er like mye verdt.

 

 

 

11. Torill Bergheim Myhre (58) er økonomikonsulent. Hennes satsningsområde er at kirken skal være åpen for alle, slik at alle føler seg velkomne.

 

 

 

 

 

Tilbake