Gudstjeneste


Det er vanligvis gudstjeneste på minst ett av gudstjenestestedene våre hver søndag og andre helligdager. I Rotnes kirke er det gudstjeneste nesten hver søndag, i Nittedal kirke og i Hakadal kirke er det vanligvis gudstjeneste tre søndager i måneden. Det holdes også gudstjenester på Døli pleie- og omsorgssenter og Skytta bo- og servicesenter hver måned. 

Myndighetene anbefaler at innbyggerne holder seg mest mulig hjemme. Den norske kirke v/ Kirkerådet anbefaler derfor at fysiske samlinger utover forordnede gudstjenester, avtalte kirkelige handlinger (dåp og bryllup) og gravferdsseremonier, avlyses ut november måned. Dette tar kirken i Nittedal til etterretning.

Siden Nittedal kommune har en antallsbegrensning som gjør at vi i våre kirker kun kan ha 20 personer, er vi kommet fram til at det er mest hensiktsmessig at vi også avlyser de ordinære gudstjenestene og bare gjennomfører dåpsgudstjenester med inviterte deltakere.

Vi arbeider med å få til et digitalt tilbud i den perioden det ikke vil være gudstjenester.

Se alle gudstjenestene på YouTube >>
Se alle gudstjenestene på Facebook >>

Gudstjenestene annonseres i Vårt Land og i Varingen.